top of page

קהילה בוראת את עצמה דרך צילום

תהליך ייחודי לקהילות וארגונים

טווית החוטים הבלתי נראים היוצרים את הקהילה, היא מיומנות מורכבת שאת.ה כרכז.ת תרבות או מנהל.ת קהילה מכיר.ה היטב. אני מציע דרך נוספת ליצירת החיבורים, שהיא חוצה ותק, גיל, אג'נדות ואינטרסים ופשוט מקשרת בין האנשים.

בואו ליצור את הסיפור הקהילתי המתחדש שלכם דרך צילום בתהליך ייחודי שפותח במיוחד לקהילה כפרית ולקהילה עירונית מתחדשת.

תהליך קהילתי פעיל של סדרת צילומי מקום, בו לוקחים חלק אנשים רבים מהקהילה ויוצרים יחד את הסיפור המשותף שלהם.

לפרטים נוספים לחצו על האייקון.

bottom of page